Szlak historii ludzi,
miejsc i wydarzeń
Dodaj miejsce, trasę, obszar, osobę, itp...
Drukuj tablicę Pobierz pdf

Szczepanów - folder turystyczny

Opublikowano 10/03/2014 przez użytkownika umbrzesko

Szczepanów to miejsce pochodzenia jednej z najbardziej znanych postaci średniowiecza: patrona Polski, św. Stanisława. Miejscowość jest częstym celem odwiedzin pielgrzymów.

Miejscowość pochodzi zapewne z  X wieku. Według tradycji tutaj urodził się 26 lipca 1030 r.  Stanisław, biskup krakowski, męczennik, święty, jeden z głównych patronów Polski. W wyniku konfliktu z Bolesławem Szczodrym, biskup został skazany na obcięcie członków.

W II połowie XV wieku urząd proboszcza szczepanowskiego pełnił Jan Długosz. Pod koniec XVI wieku w Szczepanowie powstała szkoła parafialna. W 1612 roku klucz szczepanowski  stał się własnością Lubomirskich. Za ich czasów Szczepanów przeżywał lata świetności. W Szczepanowie miejscami godnymi odwiedzenia są: kościoły św. Marii Magdaleny-fundacji Jana Długosza, św. Stanisława Biskupa i Męczennika z początku XX wieku, cmentarny św. Stanisława z XVIII wieku i kaplica narodzenia św. Stanisława z XIX wieku, dzwonnica na cmentarzu parafialnym, a także cmentarz wojenny nr 273 z okresu I wojny światowej.

Folder powstał jako część projektu "NA KARTACH HISTORII " - publikacja wydawnictw kulturalno- historycznych o Gminie Brzesko. Zawierający krótki rys historyczny miejscowości z opisami jej zabytków i atrakcji. Ilustrowany jest 9 zdjęciami.

Zadzwoń pod nr telefonu 123 456 780 i odsłuchaj informacji o tej lokalizacji. Po połączeniu wybierz tonowo numer

6125
Poleć innym:
Pobierz adres (fotokod) strona w wersji mobilnej
Komentarze
Obszar LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie
"Kwartet na Przedgórzu"
Waryś 327A, 32-825 Borzęcin
tel./faks 14 684 66 66
kom. 883 599 699
biuro@przedgorze.pl
lider@przedgorze.pl