Szlak historii ludzi,
miejsc i wydarzeń
Dodaj miejsce, trasę, obszar, osobę, itp...
Drukuj tablicę Pobierz pdf

Edukacja historyczna i regionalna na placu zabaw w Radłowie

Opublikowano 08/04/2015 przez użytkownika Radłowskie Forum Rozwoju

Na placu zabaw zlokalizowanym na terenie Zespołu Szkół w Radłowie najmłodsi mogą nie tylko dobrze się bawić, ale także poznawać lokalną historię. Jest to możliwe dzięki wydzielonej na nim stałej ekspozycji plenerowej. Składa się na nią dwumetrowej wysokości, wykonana w lipowym drewnie rzeźba rycerza Radło autorstwa Tadeusza Kowala z Woli Radłowskiej oraz tablice historyczne o tematyce regionalnej. Rzeźba nawiązuje do legendy o rycerzach Mieszka I, wśród których miał się znajdować rycerz z Radłowa, zgodnie z literacką wizją powieści „Dzikowy skarb” Karola Bunscha, a przypomnianą przez Profesora Franciszka Ziejkę w „Dziedzictwie Mieszkowych drużynników”. Spopularyzował tę legendę Józef Trytek w wierszowanym utworze skierowanym głównie do najmłodszych mieszkańców Radłowa. Drugim elementem są 4 duże dwustronne dioramy opracowane wspólnie przez nauczycieli przedszkola, historii i języka polskiego. Barwnie i ciekawie opisują najważniejsze wydarzenia z dziejów Ziemi Radłowskiej, nadanie praw miejskich i herb Radłowa, legendę o rycerzu Radło, życie ludzi w pałacu i wiejskiej chacie, rodzinę i szkołę w przeszłości i obecnie. Treść została dostosowana do możliwości percepcyjnych dzieci, wśród których będziemy kształtować więź z „małą ojczyzną”. Opracowanie graficzne wykonał Mateusz Kowal z Woli Radłowskiej. Plac zabaw powstał dzięki dobrej współpracy Radłowskiego Forum Rozwoju z dyrekcją Zespołu Szkół w Radłowie, przy wsparciu i życzliwości ze strony Burmistrza Radłowa. Jest otwarty dla wszystkich i zapraszamy gorąco dziadków, rodziców i dzieci do wspólnego spędzania czasu wolnego, gdzie można połączyć zabawę na dobrze wyposażonym obiekcie z edukacją regionalną w oparciu o dioramy historyczne i osobiste oraz rodzinne wspomnienia przekazywane młodszemu pokoleniu. Projekt pn. "Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Radłów z elementami edukacji historycznej wraz z organizacją imprezy rekreacyjno-kulturowej" realizowany przez Radłowskie Forum Rozwoju

Na placu zabaw zlokalizowanym na terenie Zespołu Szkół w Radłowie najmłodsi mogą nie tylko dobrze się bawić, ale także poznawać lokalną historię. Jest to możliwe dzięki wydzielonej na nim stałej ekspozycji plenerowej. Składa się na nią dwumetrowej wysokości, wykonana w lipowym drewnie rzeźba rycerza Radło autorstwa Tadeusza Kowala z Woli Radłowskiej oraz tablice historyczne o tematyce regionalnej. Rzeźba nawiązuje do legendy o rycerzach Mieszka I, wśród których miał się znajdować rycerz z Radłowa, zgodnie z literacką wizją powieści „Dzikowy skarb” Karola Bunscha, a przypomnianą przez Profesora Franciszka Ziejkę w „Dziedzictwie Mieszkowych drużynników”. Spopularyzował tę legendę Józef Trytek w wierszowanym utworze skierowanym głównie do najmłodszych mieszkańców Radłowa.

Drugim elementem są 4 duże dwustronne dioramy opracowane wspólnie przez nauczycieli przedszkola, historii i języka polskiego. Barwnie i ciekawie opisują najważniejsze wydarzenia z dziejów Ziemi Radłowskiej, nadanie praw miejskich i herb Radłowa, legendę o rycerzu Radło, życie ludzi w pałacu i wiejskiej chacie, rodzinę i szkołę w przeszłości i obecnie. Treść została dostosowana do możliwości percepcyjnych dzieci, wśród których będziemy kształtować więź z „małą ojczyzną”. Opracowanie graficzne wykonał Mateusz Kowal z Woli Radłowskiej.

Plac zabaw powstał dzięki dobrej współpracy Radłowskiego Forum Rozwoju z dyrekcją Zespołu Szkół w Radłowie, przy wsparciu i życzliwości ze strony Burmistrza Radłowa. Jest otwarty dla wszystkich i zapraszamy gorąco dziadków, rodziców i dzieci do wspólnego spędzania czasu wolnego, gdzie można połączyć zabawę na dobrze wyposażonym obiekcie z edukacją regionalną w oparciu o dioramy historyczne i osobiste oraz rodzinne wspomnienia przekazywane młodszemu pokoleniu.

Projekt pn. "Budowa obiektu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Radłów z elementami edukacji historycznej wraz z organizacją imprezy rekreacyjno-kulturowej" realizowany przez Radłowskie Forum Rozwoju

Wartość projektu: 88 000,00 zł

Kwota dofinansowania ze środków PROW na lata 2007-2013: 50 000,00 zł

Partner - Miasto i Gmina Radłów

Marek Urbanek

Poleć innym:
Pobierz adres (fotokod) strona w wersji mobilnej
Komentarze
Obszar LGD

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kontakt

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie
"Kwartet na Przedgórzu"
Waryś 327A, 32-825 Borzęcin
tel./faks 14 684 66 66
kom. 883 599 699
biuro@przedgorze.pl
lider@przedgorze.pl