Szlak historii ludzi, miejsc i wydarzeń
Błogosławiona Karolina Kózka

Mimo młodego wieku prowadziła bardzo aktywne działania na rzecz społeczności lokalnej. Była animatorką i liderką życia środowiskowego. W swoim krótkim 16-letnim życiu zdobyła sobie powszechne uznanie oraz szacunek wśród rówieśników i dorosłych przez dojrzałość i piękno swojej osobowości a także społeczne i religijne zaangażowanie dla rozwoju drugiego człowieka.

Pobierz adres (fotokod) Dowiedz się wiecej,
zeskanuj kod.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Kwartet na Przedgórzu"