Szlak historii ludzi, miejsc i wydarzeń
Porąbcoki aktywnie i kulturalnie - Kultywowanie pamięci o ludziach i wydarzeniach związanych z obszarem LGD.

Zespół Regionalny 'Porąbcoki' kultywuje zwyczaje, obrzędy, tańce i pieśni regionu krakowiaków wschodnich. Tradycja ludowa wywodzi się z zespołu 'Porąbczanie' działającego w latach 70-tych i 80-tych XX wieku.

Pobierz adres (fotokod) Dowiedz się wiecej,
zeskanuj kod.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Kwartet na Przedgórzu"
Zadzwoń pod nr telefonu 123 456 780 i odsłuchaj informacji o tej lokalizacji.
Po połączeniu wybierz tonowo numer 2118