Szlak historii ludzi, miejsc i wydarzeń
Święto Łopołki. Łoniowa

Od 2009 roku w ostatni weekend czerwca, Łoniowa staje się regionalnym centrum tradycji i folkloru. Jest to święto wsi przypominające o kulturze ludowej oraz koszu dawniej masowo wykonywanym w Łoniowej, zwanym właśnie Łopołką. Organizowana impreza ma na celu podtrzymywanie i kultywowanie tradycji i osiągnięć minionych pokoleń.

english version
“Łopołka” festival. Łoniowa For five years, during the last weekend of June, Łoniowa becomes a regional traditions and folklore centre . The festival refers to folk culture and to the tradition of weaving the basket called “Łopołka”, which was very popular in the past. The event organized in Łoniowa is intended to maintain and cultivate the folk tradition together with the achievements of past generations.

Pobierz adres (fotokod) Dowiedz się wiecej,
zeskanuj kod.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Kwartet na Przedgórzu"
Zadzwoń pod nr telefonu 123 456 780 i odsłuchaj informacji o tej lokalizacji.
Po połączeniu wybierz tonowo numer 7101